Arbetsgrupp Klimatvandra2023


Anna Frenning

Vandra med oss i sommar!
Jag heter Anna Frenning. Pensionerad. Senaste anställningen var på Rädda Barnen i en hel massa år. Gillar att måla och yoga bland annat, och har engagerat mig i kampen för klimatet på olika sätt, dels i ungdomen, och nu sedan 2018. Men det går för långsamt! Jag tror på vad forskarna säger – det är bråttom. Vi är många som vill och kan ställa om, bara vi får rätt beslut i botten. Och samhället behöver inte bli sämre för det. Tvärtom. Mera meningsfullt liv åt alla!

Hans Pårup

Vandra med oss i sommar!
Jag heter Hans Pårup och arbetar som lärare i slöjd i grundskolan och med hantverk/formgivning för vuxna. Parallellt har jag också en egen verksamhet som möbelsnickare.
Mitt engagemang för miljö och klimatförändringar startade i 20-års åldern med yrkesmässig ekologisk trädgårdsodling i början på 80-talet. Sedan dess har jag försökt leva med ett ”ekologiskt” synsätt i min vardag.
Klimatforskningens varningsflaggor under det senaste decenniet har fått mig att aktivt vilja bidra till klimatförändringar ur ett samhällsperspektiv. Ett sätt är för mig att vara med och organisera ”Klimatvandra 2023”. Min förhoppning är att vi blir en del av många olika rörelser, som bidrar till att påverka de nödvändiga förändringarna. Hoppas du också vill vandra för klimatet i sommar!

Madeleine Söderström

Jag heter Madeleine Söderström och bor på landet på ön Mörkö utanför Södertälje. Jag jobbar på olika sätt med beteende- och förändringsarbete och som samtals- och processledare. Därutöver jobbar jag ideellt i olika former för både den samhälls- och den klimatomställning som vi står mitt i. Klimatengagemanget kommer i grunden från det faktum att jag som människa är skyldig att dra mitt strå till stacken och ge stöd till det som supportar vårt gemensamma liv på jorden. Min utgångspunkt är också att jag som mor är skyldig att skydda mina barn och deras framtid i varje andetag - det som vi alla skriver kontrakt på i hjärtat den dag ett barn föds. Klimatvandring2023 är ett initiativ som möjliggör för både mig och flera att på ett trivsamt sätt, med beslutsamhet i steget, påverka och bidra i klimatomställningen. Jag hoppas att vi ses ute på vandringsvägarna i Sverige i sommar!

Marie Pårup

Jag heter Mari Pårup arbetar som konstnär/keramiker. Jag känner en stark oro för mina barn och barnbarns framtid. Därför har jag varit med och startat Klimatvandra 2023 för att göra något och för att visa för vår regering att de måste agera kraftfullt NU. Det är bråttom. Häng med! Ni andra som också vill visa att ni bryr er. Tillsammans blir vi många och starka


Marie Meijer Falk

Vandra med oss i sommar!
Jag heter Marie Meijer-Falk, är mamma, farmor, Vedic Art lärare, konstnär, dessutom en snäll klimataktivist.
När klimatångesten blev för stor för sisådär fyra år sedan började jag aktivera mig i olika klimatorganisationer. Nu har jag varit med om att starta Klimatvandra 2023. Jag tror på gräsrotsrörelsens förmåga att förändra, den är kraftfull. Låt oss bli många! Kom med på vår vandringsfärd, det blir skoj!