Här kan du läsa om vårt gemensamma dokument - Budkavle - som lämnas in till riksdag och regering efter årets sista vandring i höst. Du kan också läsa längst ner på sidan om vår utgångspunkt som är riktad till både våra ledare och till oss själva - vi vandrare och medmänniskor. 

Efter att vi tillsammans genomfört alla vandrade kilometer runt om i Sverige så görs en avslutande vandring med Budkavlen in till Stockholm, där den deklareras i en ceremoni med musik/gäster/dialog. Här är du som vill välkommen att delta. Budkavlen överlämnas sedan till regeringen och till riksdagens alla partier. Mer information om slutvandring och event finner du här.

Frågor: kontakta oss

Dokument - Budkavle

Bakgrund

Runt om i världen ser vi att ekosystemet håller på att kollapsa och försvagningen av vår livsmiljö sker i ökande takt. Vårt sätt att leva har skapat ett livssystem som ofta främjar övergrepp på jorden, naturen och människor. Det är som om vi glömt vad som är centralt för livsförutsättningarna på jorden. Detta dokument innehåller några punkter som pekar på saker som behöver till som grund och förutsättning för att vi skall vända riktning och stärka vår livsmiljö igen. Grunden och ramen för detta är våra ledares ansvar:


Våra uppmaningar till våra politiker i Sveriges regering och riksdag
  • Ge klimatet och miljön högsta prioritet, med bred politisk samverkan motiverat av ett uttalat klimatnödläge och som följer det överenskomna Parisavtalet.

  • Arbeta för en lag som gör Ecocide - storskalig miljöförstöring - till ett internationellt brott, likt t.ex. folkmord.

  • Avveckla subventioner av fossilt bränsle, inför restriktioner mot överkonsumtion av jordens resurser. Stimulera och inspirera till hållbara val och positivt nytänkande.

I budkavlen medföljer också

  • Totalt antal kilometer som vandrats
  • Individer som vandrat 
  • Orter där klimatvandringar genomförts
  • Annan dokumentation: Bilder, filmer etc

Det är vår önskan att vår beslutsamhet och vår budkavle tas på allvar.

Vår utgångspunkt

En viktig grundläggande princip för mänsklig samvaro kan sammanfattas som omsorg om liv. En princip som ständigt hotats, och nu mer än någonsin. Arbetet framåt bör präglas av att liv och livets grundförutsättningar får tillbaka sin centrala betydelse som grund för stora och små beslut och handlingar. 

Forskning och Parisavtal

Vi tror på forskarnas rapporter om hotet mot klimatet på jorden och vill att Parisavtalet skall tas på allvar. 

Konkret och beslutsamt samarbete

Vi är övertygade om att vi behöver samverka över gränser, kraftfullt och skyndsamt för att undvika att miljö och klimat skadas ännu mer och medföljer mer kriser i landet och i världen. Det arbetet behöver grunda sig i alla människors lika värde - lika rätt till liv och värdighet - som ledstjärna.

Övergång till en cirkulär hållbar livsform 

Den omställning vi står i medför förändringar i vår konsumtion av mat, kläder, prylar, transporter, uppvärmning av bostäder med mera, men också i hela vårt sätt att fungera tillsammans. Vi behöver ta vårt personliga ansvar för att reducera vår förbrukning av världens resurser. 

Omsorg om liv

Med rätt stöd från våra politiker kan vi få till den förändringen snabbare och göra detta med glädje i en anda av "Omsorg om liv". Det är olika lätt att anamma en hållbar livsstil beroende på bostadsort, yrke etc. Vi behöver därav acceptera att samhället kompenserar för olikheter i villkoren, så att Sverige på sikt som helhet kan leva på en hållbar nivå i förhållande till jordens resurser. Vi gör de delar vi kan i detta och vill nu att Sveriges ledning - regering och riksdag - gör det samma.


Riksdagen öppnar varje år

...och räcker inte vandringen 2024 så vandrar vi vidare med bestämdhet 2025 till stenen är urholkad och klimatet ligger högst upp på beslutsfattare och medborgares agenda.