Sammanfattande dokument 

Här kan du läsa om vårt gemensamma dokument/budkavle som lämnas in till riksdag och regering efter årets sista vandring i höst. Längst ner på sidan om vår utgångspunkt riktad till både våra ledare och till oss själva - vi vandrare och medmänniskor. Förklaring: Budkavle

Slutvandring

Efter alla vandrade kilometer runt om i Sverige görs en avslutande vandring med Budkavlen in till Stockholm, där den deklareras i en ceremoni. Här är du som vill välkommen att delta. Budkavlen överlämnas sedan till regeringen och till riksdagens alla partier.

Frågor: kontakta ossDokument - Budkavle

Bakgrund

Vårt sätt att leva leder ofta till övergrepp på natur och människor. Ekosystem är nära kollaps och vår livsmiljö försvagas. Budkavlen till regering och riksdag lyfter frågor som är centrala för vår livsmiljö och som är våra ledares ansvar:

Våra uppmaningar till våra politiker i Sveriges regering och riksdag
  • Ge klimatet och miljön högsta prioritet, med bred politisk samverkan motiverat av ett uttalat klimatnödläge och som följer det överenskomna Parisavtalet.

  • Arbeta för en lag som gör Ecocide - storskalig miljöförstöring - till ett internationellt brott, likt t.ex. folkmord.

  • Avveckla subventioner av fossilt bränsle, inför restriktioner mot överkonsumtion av jordens resurser. Stimulera och inspirera till hållbara val och positivt nytänkande.

I budkavlen medföljer också

  • Totalt antal kilometer som vandrats
  • Individer som vandrat 
  • Orter där klimatvandringar genomförts

Det är vår önskan att vår beslutsamhet och vår budkavle tas på allvar.

Vår utgångspunkt

En viktig grundläggande princip för mänsklig samvaro kan sammanfattas som omsorg om liv. Den hotas nu mer än någonsin. Arbetet framåt bör präglas av att liv och livets grundförutsättningar får tillbaka sin centrala betydelse för stora och små beslut och handlingar.


Forskning och Parisavtal

Vi tror på forskarnas rapporter om hotet mot klimatet och vill att Parisavtalet tas på allvar.


Konkret och beslutsamt samarbete

Vi behöver samverka kraftfullt och skyndsamt så att miljö och klimat inte skadas ännu mer. Det arbetet behöver grunda sig i alla människors lika värde.


Övergång till en cirkulär hållbar livsform 

En omställningen nu ändrar konsumtionen av mat, kläder, transporter, uppvärmning med mera, men också hur vi fungerar tillsammans. Vi är övertygade om att vi behöver samverka över gränser, kraftfullt och skyndsamt och bli många som tar personligt ansvar för att reducera vår förbrukning av världens resurser.


Omsorg om liv

Med rätt stöd från våra politiker kan vi skynda på förändringen. Eftersom det är olika lätt att leva hållbart beroende på bostadsort, yrke och mycket annat, behöver samhället kompensera för olikheterna, så att Sverige som helhet är hållbart i förhållande till jordens resurser. Vi gör det vi kan och vill nu att regering och riksdag gör detsamma.

Riksdagen öppnar varje år

...och räcker inte vandringen 2024 så vandrar vi vidare med bestämdhet 2025 till stenen är urholkad och klimatet ligger högst upp på beslutsfattare och medborgares agenda.