Budkavle
Bakgrund

Vårt sätt att leva leder ofta till övergrepp på natur och människor. Ekosystem är nära kollaps och att vår livsmiljö blir sämre. Budkavlen* till regering och riksdag lyfter frågor som är grundläggande för vår livsmiljö och innehåller tre centrala punkter. De pekar på de saker som behöver till som grund och förutsättning för att vi skall vända riktning och stärka vår livsmiljö igen. Grunden och ramen för detta är våra ledares ansvar.

*vad är en budkavle

Budkavle / dokument

Våra uppmaningar till våra politiker i Sveriges regering och riksdag

  • Ge klimatet och miljön högsta prioritet, med bred politisk samverkan motiverat av ett uttalat klimatnödläge och som följer det överenskomna Parisavtalet.

  • Arbeta för en lag som gör Ecocide - storskalig miljöförstöring - till ett internationellt brott, likt t.ex. folkmord.

  • Avveckla subventioner av fossilt bränsle, införa restriktioner mot överkonsumtion av jordens resurser och istället inspirera till hållbara val och positivt nytänkande.

Vår utgångspunkt

En viktig grundläggande princip för mänsklig samvaro kan sammanfattas som omsorg om liv. Den hotas nu mer än någonsin. Arbetet framåt bör präglas av att liv och livets grundförutsättningar får tillbaka sin centrala betydelse för stora och små beslut och handlingar.


Vi tror på forskarnas rapporter om hotet mot klimatet och vill att Parisavtalet tas på allvar.


Vi behöver samverka kraftfullt och skyndsamt så att miljö och klimat inte skadas ännu mer. Det arbetet behöver grunda sig i alla människors lika värde.


Omställningen ändrar konsumtionen av mat, kläder, transporter, uppvärmning med mera, men också hur vi fungerar tillsammans. Vi behöver ta personligt ansvar för att reducera vår förbrukning av världens resurser.  Våra politiker kan skynda på förändringen. 

Eftersom det är olika lätt att leva hållbart beroende på bostadsort, yrke och mycket annat, behöver samhället kompensera för olikheterna, så att Sverige som helhet är hållbart i förhållande till jordens behov och resurser. Vi gör det vi kan och regering och riksdag bör göra detsamma.

Kontakta oss gärna!