Organisera offentlig vandring

Självorganisering

 • Klimatvandringarna bygger till största delen på "självorganisering" för att möjliggöra för mångas engagemang och delaktighet.
 • Alla som är med och vandrar ansvarar själv för sitt deltagande, trygghet och säkerhet.
 • Vandringsvärden ansvarar för formen, tiden och bestämmer/visar vägen för vandringen.
 • Viktigt är att var och en efter vandringen knappar in vandringsdatan här: Vandring/Registrera så att vandringen blir en klimatvandring och innehållet i budkavlen blir fullständigt: Mail. vandringslängd, ort, namn (se ovan).

Hör av dig till oss om du vill bolla dina tankar kring att organisera en offentlig vandring.  I korta drag så är det så här enkelt att organisera en vandring:

Synliggör din vandring

Hör av dig till oss på; klimatvandra@gmail.com med information om din vandring så lägger vi upp din vandring på hemsidan och på FB/Instagram: Var ni skall vandra (plats), längd, samlingsplats  och vem man skall kontakta för mer detaljer om man vill vandra med. Du kan om du vill också tillägga kort text (max 40 ord)  om terräng, tempo eller om annat man behöver veta för att du skall få kontakt med rätt målgrupp. Om man ska ta med matsäck eller annat (i sommar: badkläder?). Du kan få dekaler som passar att dela på sociala media och ha med på vandringen och vi sänder dig ett dokument om saker att tänka på när man håller i en vandring.

Om du vill lägger du upp ett eget FB event för din vandring där deltagare lätt kan hitta dig och den information de behöver. Ändrar du väsentligt informationen i eventet så behöver du också meddela oss så att vi kan ändra t ex kontaktuppgifter och tider på klimatvandra.se.

Innan ni vandrar iväg

 • Innan start fångar du upp varför ni gör vandringen - för klimatet. Informera om Budkavlens 3 punkter samt former för vandringen så att det blir tryggt för alla som vill vandra med.
 • Uppmuntra att ta med matsäck och vattenflaska samt något att sitta på i pauserna.

Under vandringen

 • Ta god hand om kulturen/trivseln i gruppen, en viktig del av vandringsklimatet.
 • En klimatvandring är en vänlig, vanlig, beslutsam vandring (ej en demonstration).
 • Ha koll på hur långt ni går och hur många ni är under hela vandringen.
 • Du väljer själv form och innehållet i din vandring; om du vill att ni pratar om lösningar och annat relaterat till klimatet eller helt andra saker och om ni ska vandra i högt tempo eller en stilla tyst vandring med lite prat, olika för olika. Skriv längd och information om terräng i din textinbjudan till klimatvandra.se.
 • Vandringarna sker i en god vandringsanda och bortom partipolitiskt och religiös tillhörighet när du organiserar en offentlig vandring så att många får möjlighet att vandra med, känna sig bekväma och välkomna.
 • Du som håller i en offentlig vandring få information sänt till dig inför vandringen.

klimatvandra.se

Klimatvandra teamet håller i den gemensamma digitala plattformen (hemsidan samt FB/Instagram) som samlar ihop och synliggör vandringarna och vandringslängden.
Vi stöttar dig i planeringen i den utsträckning du vill ha stöd.
Vi organiserar också slutvandringen och överlämningen av Budkaveln i slutet på vandringssäsongen.

Kontakta oss för mer information eller för att ta del av våra mailutskick

Facebook och Instagram lägger vi regelbundet ut information och bjuder in till digitala informationsträffar.