GDPR

Vi samlar in och lagrar dina person och vandringsuppgifter: Förnamn Efternamn, stad, mail och antal kilometer som du vandrat. Dessa uppgifter läggs in i ett dokument, kallat budkavle, som överlämnas till regering och riksdag sept 2023 och 2024. Samt att vi skall kunna maila dig frågor om vandringsregistreringen blir otydlig eller maila information om kommande vandring. När du registrerar dina vandringsdata godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Vi lämnar inte ut uppgifterna till något företag, annan organisation eller privatperson. Efter registreringen så sparas uppgifterna fram till 30 oktober 2024 då de raderas.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, korrigera felaktiga uppgifter eller radera uppgifter kan du göra det genom att mejla till klimatvandra@gmail.com

Datainspektionen

Hos Datainspektionen finns mer information om dina rättigheter till insyn och kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Här kan du även lämna klagomål om du tycker att dina uppgifter inte behandlas på rätt sätt.

Läs mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Datainspektionens webbplats

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Klimatvandra: c/o HANS PÅRUP, Sankt Paulsgatan 35 B, 118 48 Stockholm