Vad är Klimatvandra2023

  • Du väljer att vandra för klimatet innan du går ut på din vandring.
  • Du vandrar där du vill - en sträcka som passar dig
  • Du skickar in längden på din vandringssträcka, namn och stad när ni vandrat klart. Era vandrade kilometer samt de människor och orter som vandrat läggs sedan samman och blir till en lång vandringslängd som är en del av en gemensam budkavle som lämnas över till riksdag och regering i höst i en slutvandring - den 23 september - där du som vill är välkommen att delta. 
  • Det är gratis att delta och var en del av en möjlighet att tillsammans påverka vår framtid.
Hur kan en vandring organiserad
  1. Du planerar vandringen själv, tillsammans med någon eller med din förening och bjuder in folk att följa med. Om du vill så lägger vi upp den här på hemsidan så att fler hittar din vandring. 
  2. Du kan delta i en vandring som andra arrangerar som ligger upplagda här på hemsidan och på FB/Instagram. Vandringarna sker i en god vandringsanda och bortom partipolitiskt och religös tillhörighet så att många får möjlighet att vandra med, känna sig bekväma och välkomna.
  3. Du kan skapa en privat vandring för familj/vänner/kollegor.
Läs mer om budkavlen här
Läs mer om vandringarna här

Vandra för klimatet i sommar

Många människor tycker att klimatfrågan är viktig och gör sin röst hörd på olika sätt. Vi möter också många som håller med om att frågan är viktig, som vill engagera sig men som inte finner former som passar dem. Bredden och mängden människor som vill att Sverige skall bli mer beslutsamt i frågan blir därmed inte fullt ut synlig.

Vi vill föra samman människor på olika håll i landet i en folklig aktivitet, så att vidden, viljan och mängden medborgare som vill att vi ska ta klimatfrågan på allvar blir synlig, både för oss som vandrar och för beslutsfattare. Vi gör det i vandringar på olika platser i Sverige i sommar - juni/juli/augusti/september -  vandringar som du är med och organiserar eller deltar i. Vi vill boosta folkhälsan och frågan - omsorg om liv och klimat.


Vi vill att liv och livets förutsättningar ska få tillbaka sin centrala betydelse, 

landa högst upp på människans agenda och finnas med 

centralt i samhällets beslutsprocesser.